MEET THE TEAM

EXECUTIVE BOARD

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Aadil Faruqui

Vice President

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Ryan Christensen

President

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Z Cruz

Treasurer

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Sophia "Soup" Delia

Sports Information Director

Minse Kim

Social Chair

COACH

83541948_3210227705657603_23660273680252
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Coach Anastasia

 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White YouTube Icon
 • White Instagram Icon